Nawet w duszy najbezpowrotniejszych zatraceńców - tych, dla których śmierć i życie jest zarówno igraszką, tkwi coś, z czym igrać nie można.